Wednesday, July 21, 2010

CATATAN YDP BAHASA

SAYA bagi pihak BAHASA dan seluruh penulis di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan mengucapkan ribuan terima kasih kepada GAPENA kerana telah member kepercayaan dan melantik saya sebagai ahli jawatankuasa kerja GAPENA. Ini adalah sejarah bagi penulis Sabah, Wilayah persekutuan Labuan dan Sarawak, kerana buat pertama kalinya, sejak GAPENA ditubuhkan 40 tahun yang lalu kita telah diberi kepercayaan untuk duduk dalam jawatankuasa kerja GAPENA.

Justeru saya memohon kerjasama daripada para penulis di tiga wilayah ini, agar sentiasa memberikan cadangan dan idea yang baik untuk meningkatkan mutu sastera kita di wilayah borneo dan malah di peringkat kebangsaan. Sila hantar e mail atau melalui facebook sebarang cadangan dan juga idea anda kepada saya, untuk dibawa ke setiap mesyuarat jawatankuasa kerja GAPENA. Marilah kita sama-sama membina jati diri dan membangunkan sastera kita di wilayah borneo ini, sesuai dengan gagasan kita untuk menjadikan rantau Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak sebagai Dataran Ilmu dan serta dataran sastera dan budaya yang terkemuka di rantau ini, malah di peringkat global.

Sekian

Jasni Matlani

No comments: