Saturday, January 22, 2011

Tips Ringkas Menulis

MENULIS = BERMAIN LEGO


Hakikat menulis adalah seperti bermain Lego

Tahukah Anda?
Lego, dalam Yunani klasik λέγώ, bermaksud: mengumpulkan, menyusun, merangkai kata dalam pernyataan.
Logos, λόγος, maksudnya: kata, wacana.

Menulis adalah mengumpulkan dan menyusun (seperti dalam Lego), untuk membentuk kata dan wacana (seperti dalam Logos).

Kenyataan di sekitar kita "berserakan". Menulis adalah menyusun kembali "kenyataan-kenyataan" itu ke dalam susunan yang linear (lurus).

Kita boleh menyusun dengan pelbagai pola.

SELAMAT MENULIS

No comments: