There was an error in this gadget

Wednesday, November 18, 2009

Penangguhan majlis penyampaian Hadiah Sedco Bahasa

Majlis penyampaian Hadiah SEDCO BAHASA yang dijadualkan pada 25 November telah ditangguhkan pada 2 Disember 2009, tempat dan masa yang sama.

Pihak urusetia memohon maaf di atas penukaran tarikh tersebut.

No comments: